Formularz zgłoszeniowy

PESEL oraz adres są niezbędne do ubezpieczenia.

 

 

Wpisowe zgodnie z tabelką w regulaminie należy wpłacić na konto:

 

Maciej Sąsiadek

50 1020 5558 1111 1713 3600 0015